ZINGEN

Psalm 95:2
Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang.

BIDDEN

Filippenzen 4:6
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

LUISTEREN

Lucas 11:28
Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

ONTMOETEN

Psalm 35:18
Dan zal ik U prijzen, wanneer we in een grote groep bij elkaar komen.

Evenement

Video

Kalender